Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.

Quiz

Sommige mensen vinden het leuk om hun kennis van de Bijbel te toetsen door het meedoen met een quiz. Voor de liefhebbers heb ik op de website een quiz gezet. 

De quiz bestaat uit 30 vragen. De eerste letters van alle antwoorden vormen een tekst uit de Bijbel. Gevraagd wordt deze tekst, plus alle antwoorden met de verwijzing naar de tekst uit de Bijbel waar men het antwoord heeft gevonden. 

De antwoorden kunnen aan mij toegestuurd worden. Ik ben benieuw wie als eerste de quiz compleet en goed opstuurt. Als u de antwoorden aan mij toestuurt dan krijgt u in elk geval een reactie waarin ik u laat weten of de gegeven antwoorden correct zijn.


Tip: gebruik voor deze puzzel de Statenvertaling, NBG en NBV.

 

1.    Zijn dagen zullen 120 jaar zijn (Gen. 6:3). Toch komen we eeuwen later nog een koning tegen die ouder is geworden. Wie is dat?

2.    Deze koning regeerde over 127 gewesten.

3.    Deze vrouw van een zeer goddeloze koning is op een gruwelijk wijze aan haar eind ge­komen: uit de poort gegooid en opgegeten door honden.

4.    Aan deze rivier werd een bekende profeet door dieren gevoed.

5.    In zijn brief aan deze gemeente verwijst Paulus naar een brief van hem aan een andere gemeente die we niet hebben.

6.    Onbetwist de grootste slaapplaats uit de Bijbel is voor deze persoon.

7.    Volgens een profeet is niets zo onrein als deze voorloper van maandverband.

8.    De afmeting van zijn geslachtsdeel is teken van het juk dat hij als koning het volk heeft op­gelegd.

9.    Hier duikt vele eeuwen na de ballingschap in het Nieuwe Testament een bekende man uit een andere stam dan Juda op. Wie is die man?

10.  Soort zuilen van Egyptische tempels. Hoe worden deze zuilen genoemd?

11.  Deze minnaars zijn zwaar geschapen als ezels, en storten zaad als hengsten. Wie wordt met deze minnaars bedoeld?

12.  Deze man vervaardigde kleine tempeltjes voor toeristen.

13.  Richter met 30 zonen en 30 dochters.

14.  Farizese leermeester van Paulus.

15.  Hier verbleef Paulus na zijn bekering drie jaar lang.

16.  Zijn tweede vrouw komt uit Afrika, hoewel hij een van de meest bekende Joden uit het Oude Testament is. Wie is deze man?

17.  Met dit dier mocht een rund niet samen ploegen.

18.  De koning van Juda probeerde de tocht van deze Farao door zijn land tegen te houden. Wie is deze farao?

19.  Dit onderdeel van de kleding moest volgens de Thora worden voorzien van een purperen draad.

20.  Gevluchte slaaf, die na zijn vlucht tot bekering is gekomen.

21.  Een moeder van acht zonen, familie van Abraham.

22.  Zo heette Jozua, de opvolger van Mozes, eerst.

23.  Andere naam voor Hadassa.

24.  Hij gaf een afrodisiacum (middel dat de sexuele lust opwekt) aan zijn moeder.

25.  Twee steden aan de Dode Zee die volgens een visioen een vissersplaats zullen worden.

26.  Terwijl er sneeuw lag, doodde zijn zoon in een kuil een leeuw.

27.  Zij maakte ruzie met Syntyché.

28.  Het getal van het beest.

29.  Hier kwam Job vandaan.                       

30.  In het NT staat dat ik als oudtestamentische vrouw ondanks mijn hoge leeftijd een zaad-uitstorting heb gehad.