Cursussen

 

Onder de titel "De Bijbel beter begrijpen", afgekort als BBB,  worden diverse cursussen georganiseerd. Op dit moment zijn de volgende cursussen beschikbaar:


  • BBB voor beginners. In 20 lessen wordt de gehele Bijbel doorgenomen. Deze cursus is bedoeld voor mensen met (vrijwel) geen kennis van de Bijbel. De eerste tien lessen gaan over het Oude Testament, de andere tien lessen over het Nieuwe Testament.
  • BBB voor gevorderden. In 16 lessen - 8 lessen Oude Testament en 8 lessen Nieuwe Testament - wordt achtergrondinformatie gegeven over de Bijbel van Genesis tot de Openbaring aan Johannes. Deze cursus is bedoeld die de inhoud van de Bijbel goed kennen en behoefte hebben aan verdieping. De onderwerpen zijn: Inleiding OT/oertijd, de Thora, Tussen de Uittocht en de koningen, David en Salomo, Tweestammenrijk en tienstammenrijk, Terugkeer uit de ballingschap/de achterblijvers, De profeten, De profeten (2): messiaanse profetieën en apocalyptiek, Inleiding NT, De evangeliën, Handelingen/Paulus (1), Paulus (2), Paulus: pastorale brieven/dwaalleer/ retorica, Hebreeën/Algemene zendbrieven, Relatie tussen het OT en NT, De Openbaring aan Johannes
  • BBB thema's. Naast de systematische behandeling van de gehele Bijbel zijn er ook korte cursussen over bepaalde thema's.


Als er belangstelling is voor een cursus in uw gemeente, neem dan contact met mij op.